• děti mladšího školního věku (I. stupeň ZŠ)
  • děti staršího školního věku (II. stupeň ZŠ a nižší gymnázia)

Nejdříve si, prosím, přečtěte důležité informace o poskytování poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení.

Komplexní vyšetření zahrnuje psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a je zaměřeno na některé ze specifických vývojových poruch učení – nejčastěji na:

  • dyslexii
  • dysortografii
  • dysgrafii
  • dyskalkulii
  • ale také může odhalit i jinou příčinu výukových obtíží, než je porucha učení

Vždy je třeba s sebou přinést:

  • dotazník pro školu – ke stažení zde
  • individuální vzdělávací plán, pokud jej škola vypracovala
  • zprávy z předchozích psychologických a/nebo speciálně pedagogických vyšetření, pokud vám byly vydány
  • případně relevantní lékařské zprávy ne starší než 6 měsíců

Dítěti a rodičům doporučíme nejvhodnější postupy, jak se vyrovnávat s těmito problémy. Součástí vyšetření je vypracování písemné zprávy a zpravidla i doporučení pro školu. Zprávu obsahující výsledky vyšetření i doporučení, jak v konkrétním případě vhodně postupovat, dostávají pouze rodiče žáka. Doporučení pro školu obsahuje podpůrná opatření pro vzdělávání a ze zákona se škole poskytuje vždy.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž je to indikováno, můžeme doporučit uzpůsobení podmínek přijímacího řízení na středních školách a víceletých gymnáziích.

Další kontrolní vyšetření následují zpravidla po dvou letech.

Délka vyšetření: 2 – 3 hod.
Cena služby: 1 700 Kč (pro I. stupeň ZŠ), 1 900 Kč (pro II. stupeň ZŠ a nižší gymnázia)

Doporučené publikace:

Specifické poruchy učení

Kategorie: Služby