Trápím se se vztahy. Nemám kamarády. Nevěřím si. Prožívám pocity, kterým nerozumím. Nevím, co se se mnou děje. Zlobím a nevím proč. Nerozumím svému dítěti, nevím, jak mu pomoci… a je mnoho jiných situací, které trápí Vaše dítě nebo Vás. Pokud se potřebujete poradit anebo byste rádi něco změnili, přijďte se svým dítětem k nám. 

Individuální arteterapie je určena pro žáky základních a středních škol.

V arteterapii pracujeme s výtvarnými technikami a jejich prostřednictvím se snažíme rozvíjet zdravé sebevědomí, poznávání sebe sama a porozumění svým pocitům. Tím, že je podněcován neverbální způsob komunikace, dochází k nabourávání stereotypů v myšlení. Prostřednictvím tvořivosti se aktivují vnitřní zdroje dítěte. Efektem arteterapie může být také uvolnění napětí a relaxace.

S čím můžeme pomoci

 • podpora tvořivého přístupu k životu
 • podpora zdravé osobnosti, zdravého sebehodnocení a sebevědomí
 • s rozvojem sebepoznávání a seberegulace
 • s těžkými situacemi (přechod na jinou školu, narození sourozence, přestěhování se, nemoc, rozvod rodičů, zážitek spojený se smrtí apod.)

Doporučujeme pro děti

 • se zájmem o výtvarné činnosti
 • které si nevěří, mají nízké sebevědomí a potřebují získat zdravé sebehodnocení
 • s úzkostnými projevy
 • které mají problémy se zapojením do kolektivu
 • s ADHD, ADD
 • s problémy v chování
 • které se nacházejí v nepříjemné, tíživé situaci

Na setkání s Vámi se těší PhDr. Leona Běhounková, Ph.D.

Délka terapie: 1 lekce / 60 minut
Doba trvání (počet lekcí) je dle individuální domluvy
Frekvence: 1x týdně nebo 1x za 14 dní

Cena služby:
jednorázová konzultace
terapie 1x měsíčně
terapie 1x týdně/14 dní
600 Kč (hod.)
600 Kč (hod.)
400 Kč (hod.)
Kategorie: Služby