Když má dítě nebo dospělý v rodině potíže, týkají se v nějaké podobně všech. Rodinu vnímáme jako (eko)systém, ve kterém chování jakéhokoli člena ovlivňuje chování všech ostatních. Všichni členové rodiny jsou pro její fungování důležití, všichni se na něm podílejí.

V systemické terapii nás nezajímá viník, není tolik důležitá příčina problémů, spíše hledáme cesty, jak obtíže rodiny zmírnit, jak zařídit, aby všem bylo lépe.

Předpokládá se, že se setkání účastní celá rodina, všichni, kdo spolu bydlí. Nebo jsou alespoň všichni zváni.
A jak poznáme, jestli psychoterapii potřebujeme?

Na setkání s vámi se těší PhDr. Lucie Tumpachová.

Délka terapie: 1 lekce/1 hodina
Počet setkání: 5 – 10 (nebo dle domluvy)
Frekvence: zhruba 1 – 2x měsíčně
Cena služby: 1 000 Kč/1 hod.

Kategorie: Služby