Nejste si jisti, zda Vaše dítě drží správně tužku? Stále neví, kterou ruku si vybrat a střídá je? Nějak divně se u kreslení a psaní kroutí? Kresby jsou „neohrabané a vyryté“? Nechce vůbec kreslit a psát? Nebo po sobě písmo nepřečte? Pokud si kladete některé z těchto (či jiné) grafomotorické otázky a chtěli byste se o nich poradit, přijďte se svým dítětem k nám.

Grafomotorický rozvoj může být realizován formou:

  • jednorázové konzultace
  • občasných (kontrolních) setkání
  • pravidelného docházení v rozsahu dle potřeb dítěte

První konzultace je časově náročnější, trvá 90 minut a zahrnuje rozhovor s rodiči, screening grafomotorických dovedností dítěte, nácvik grafomotoriky, doporučení pro další práci. Rodiče získají informace, jak a s jakými pomůckami doma se svým dítětem pracovat.

Každá další lekce probíhá 60 minut. Jejich součástí je nejen nacvičování správného úchopu, uvolňování napětí ruky a grafomotorické cviky, ale také podpora sebedůvěry a radosti ze spontánní kresby a výtvarné tvorby. Častou příčinou grafomotorických obtíží jsou totiž kromě nesprávně fixovaných návyků také vnitřní nároky a bloky, které dítě dostávají do napětí a nechuti pracovat s tužkou. Přítomnost rodičů na lekcích je vítána.

Pomůcky: volné oblečení, vhodné k ušpinění při výtvarné práci. Výtvarný materiál je v ceně lekcí.

Na setkání s vámi se těší PhDr. Leona Běhounková, Ph.D.

Délka lekce: 1. konzultace / 90 minut, každá další lekce / 60 minut
Doba trvání (počet lekcí): dle individuální domluvy
Frekvence: jednorázově, nebo 1x týdně / 1x za 14 dní, nebo kontrolní setkání

Cena služby:
1. konzultace/90 minut
kontrolní setkání 1x měs./hod.
pravidelně 1x týdně/14 dní/hod.
600 Kč
600 Kč
400 Kč
Kategorie: Služby