Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/ppppcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/ppppcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Specifické poruchy učení na ZŠ – Pražská pedagogicko-psychologická poradna

PPPP nabízí speciálně pedagogické vyšetření:

 • dětem mladšího školního věku (I.stupeň ZŠ)
 • dětem staršího školního věku (II.stupeň ZŠ a nižší gymnázia)

Od 1. září 2016 upravují poskytování poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení, nové právní předpisy. Přečtěte si, prosím, tyto důležité informace.

Speciálně pedagogické vyšetření následuje po psychologickém vyšetření, které provede psycholog naší poradny. Vycházet přitom lze z psychologického vyšetření v jiném zařízení (jiná poradna, SPC, klinický psycholog), pokud klient poskytne z vyšetření podrobnou zprávu ne starší 6 měsíců.

Vždy je třeba s sebou přinést:

 • dotazník pro školu – ke stažení na www.pppp.cz
 • plán pedagogické podpory, pokud jej škola vypracovala
 • individuální vzdělávací plán, pokud jej škola vypracovala
 • zprávy z předchozích psychologických a/nebo speciálně pedagogických vyšetření, pokud vám byly vydány
 • případně relevantní lékařské zprávy, nejnovější zpráva by neměla být starší než 6 měsíců

Vyšetření je zaměřeno na některé ze specifických vývojových poruch učení – nejčastěji na:

 • dyslexii
 • dysortografii
 • dysgrafii
 • dyskalkulii
 • ale také může odhalit i jinou příčinu výukových obtíží, než je porucha učení

Dítěti a rodičům doporučíme nejvhodnější postupy, jak se s těmito problémy vyrovnávat. Součástí vyšetření je vypracování písemné zprávy a doporučení. Zprávu obsahující výsledky vyšetření i doporučení, jak v konkrétním případě vhodně postupovat, dostávají pouze rodiče žáka. Doporučení pro školu obsahuje podpůrná opatření pro vzdělávání a ze zákona se škole poskytuje vždy.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž je to indikováno, můžeme doporučit uzpůsobení průběhu přijímacího řízení na středních školách a víceletých gymnáziích.

Po diagnostickém vyšetření následují vyšetření kontrolní, nejčastěji po dvou letech dle doby platnosti doporučení pro školu.

Délka vyšetření: 2 – 3 hod.
Cena služby: 2 000 Kč (pro I. stupeň ZŠ), 2 300 Kč (pro II. stupeň ZŠ a nižší gymnázia)

Doporučené publikace:

Kategorie: Služby