PPPP nabízí speciálně pedagogické vyšetření:

 • dětem mladšího školního věku (I.stupeň ZŠ)
 • dětem staršího školního věku (II.stupeň ZŠ a nižší gymnázia)

Od 1. září 2016 upravují poskytování poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení, nové právní předpisy. Přečtěte si, prosím, tyto důležité informace.

Speciálně pedagogické vyšetření následuje po psychologickém vyšetření, které provede psycholog naší poradny nebo jiného zařízení (klinický psycholog, jiná poradna, SPC). V případě psychologického vyšetření v jiném zařízení je třeba přinést podrobnou zprávu od psychologa, která nesmí být starší než jeden rok.

Vždy je třeba s sebou přinést:

 • dotazník pro školu – ve formátu PDF 
 • plán pedagogické podpory, pokud jej škola vypracovala
 • individuální vzdělávací plán, pokud jej škola vypracovala
 • zprávy z předchozích psychologických a/nebo speciálně pedagogických vyšetření, pokud vám byly vydány
 • případně relevantní lékařské zprávy, nejnovější zpráva by neměla být starší než 3 měsíce

Vyšetření je zaměřeno na některé ze specifických vývojových poruch učení – nejčastěji na:

 • dyslexii
 • dysortografii
 • dysgrafii
 • dyskalkulii
 • ale také může odhalit i jinou příčinu výukových obtíží, než je porucha učení

Dítěti a rodičům doporučíme nejvhodnější postupy, jak se vyrovnávat s těmito problémy. Součástí vyšetření je vypracování písemné zprávy a doporučení. Zprávu obsahující výsledky vyšetření i doporučení, jak v konkrétním případě vhodně postupovat, dostávají pouze rodiče žáka. Doporučení pro školu obsahuje podpůrná opatření pro vzdělávání a ze zákona se škole poskytuje vždy.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž je to indikováno, můžeme doporučit uzpůsobení průběhu přijímacího řízení na středních školách a víceletých gymnáziích.

Po diagnostickém vyšetření následují vyšetření kontrolní, nejčastěji během jednoho až dvou let dle doby platnosti doporučení pro školu.

Délka vyšetření: 2 – 3 hod.
Cena služby: 1 700 Kč (pro I. stupeň ZŠ),1 900 Kč (pro II. stupeň ZŠ a nižší gymnázia)

Doporučené publikace:

Kategorie: Služby