22. 10. 2020

Vážení klienti,
provoz poradny pokračuje, termíny, na které jste objednáni, zůstávají v platnosti. Po celou dobu pobytu v poradně je ve všech jejích prostorách povinné zakrytí nosu a úst i u dětí. Při nerespektování tohoto opatření může pracovník poradny odmítnout službu poskytnout nebo její poskytování ukončit.
Povinná je dezinfekce rukou minimálně při příchodu do poradny. V čekárně prosím v rámci možností udržujte bezpečné rozestupy. Uvítáme, když bude dítě do poradny doprovázet pouze jeden rodič. Také uvítáme, když si přinesete na vyšetření vlastní psací potřeby.
Prosíme nepřicházejte na vyšetření, pokud se Vaše děti nebo Vy necítíte dobře. Ne zcela dobrá zdravotní kondice klienta může natolik negativně ovlivnit průběh a výsledky vyšetření, že může být nutné je opakovat.
Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.
PhDr. Helena Hudečková, ředitelka PPPP

Kategorie: Aktuality