28. 2. 2021

Vážení rodiče,
při návštěvách poradny Vás i Vaše děti žádáme o respektování a dodržování těchto opatření:

  • Prosíme nepřicházejte na vyšetření, pokud se Vaše děti nebo Vy necítíte dobře. Ne zcela dobrá zdravotní kondice klienta může natolik negativně ovlivnit průběh a výsledky vyšetření, že může být nutné je opakovat. Pokud dítě nebo rodič vykazuje známky respiračního onemocnění, nelze vyšetření uskutečnit.
  • Vstup do poradny je možný nejdříve 15 minut před časem objednání.
  • Po celou dobu pobytu v poradně je ve všech jejích prostorách povinné zakrytí nosu a úst – dospělí a děti nad 15 let respirátor, děti do 15 let chirurgická rouška. Při nerespektování tohoto opatření může pracovník poradny odmítnout službu poskytnout nebo její poskytování ukončit.
  • Při vstupu do poradny si prosím vydezinfikujte ruce. Dezinfekce je v čekárně a na WC pro klienty k dispozici i pro další použití během pobytu v poradně.
  • Rodiče dětí, s výjimkou dětí předškolního věku, žádáme, aby dobu, kdy v rámci vyšetření pracujeme s dítětem a přítomnost rodiče v čekárně není potřebná např. pro vyplnění dokumentů, strávili mimo prostory poradny. Psycholog nebo speciální pedagog, který s dítětem bude pracovat, rodičům sdělí čas, kdy se mají do poradny vrátit. Děti mladšího školního věku budou po dobu nepřítomnosti rodičů pod dozorem pracovníka poradny.
  • Prosíme, aby vždy, kdy není nezbytná návštěva obou, přišel s dítětem jen jeden z rodičů.
  • Pokud budou v čekárně další klienti, udržujte prosím bezpečné rozestupy 2 metry.
  • Uvítáme také, když si přinesete vlastní psací potřeby.

Všichni pracovníci poradny používají po celou dobu pobytu v poradně včetně vyšetření ochranu dýchacích cest.
Po skončení návštěvy každého klienta bude v pracovnách vyvětráno a provedena dezinfekce povrchů a použitých pomůcek. Po odchodu klientů je každý den provedena dezinfekce všech prostor poradny.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.
PhDr. Helena Hudečková, ředitelka PPPPKategorie: Aktuality