Konzultace
do 60 minut
do 90 minut
do 120 minut
800 Kč
900 Kč
1 000 Kč
Vyšetření předškolních
dětí
1 200 Kč
Kontrolní vyšetření 
předškolních dětí*
900 Kč
Vyšetření žáků 1. – 5. tříd ZŠ 1 700 Kč
Kontrolní vyšetření
žáků 1. – 5. tříd ZŠ* 
1 200 Kč
Vyšetření žáků 6. – 9. tříd
a nižších gymnázií
1 900 Kč
Kontrolní vyšetření žáků
6. – 9. tříd ZŠ a nižších gymnázií* 
1 200 Kč
Vyšetření studentů středních
a vyšších odborných škol 
2 000 Kč
Kontrolní vyšetření
studentů SŠ a VOŠ* 
1 200 Kč
Rodinná terapie  1 000 Kč/hod.
Rozvoj grafomotoriky
pro předškoláky a rané školáky
jednorázová konzultace
kontrolní setkání 1x měs.
pravidelně 1x týdně/14 dní
600/90m.
600/hod.
400/hod.
Individuální arteterapie pro žáky
základních a středních škol
jednorázová konzultace
terapie 1x měsíčně
terapie 1x týdně/14 dní
600/hod.
600/hod.
400/hod.
Pro školy  ceny smluvní

Platby platební kartou nebo v hotovosti. 
Ceny zahrnují celé vyšetření včetně práce s rodiči. 

Obsah a délka vyšetření se liší podle věku klienta a typu problému. Zpravidla vyšetření trvá u předškolních dětí 1 – 2 hod., u školních dětí a studentů nižších gymnázií 2 – 4 hod., u studentů středních škol 3 – 5 hod.

Pokud proběhne kontrolní návštěva poradny po uplynutí více než jednoho roku od skončení platnosti zprávy/doporučení, provádí se nové vyšetření. O nové vyšetření se jedná také vždy při změně důvodu vyšetření (např. řešení problémů s učením ve škole nebo volba střední školy u dětí, které již byly v naší poradně vyšetřeny z důvodu posouzení školní zralosti).

Uvedené ceny jsou platné pro školní rok 2020/2021.