Platby platební kartou nebo v hotovosti. 
Ceny zahrnují celé vyšetření včetně práce s rodiči. 
Vyšetření dle § 16 školského zákona jsou bezplatná.

Konzultace
do 60 minut
do 90 minut
do 120 minut
800 Kč
900 Kč
1 000 Kč
Vyšetření předškolních
dětí
1 200 Kč
Kontrolní vyšetření 
předškolních dětí*
900 Kč
Vyšetření žáků 1. – 5. tříd ZŠ 1 700 Kč
Kontrolní vyšetření
žáků 1. – 5. tříd ZŠ* 
1 200 Kč
Vyšetření žáků 6. – 9. tříd
a nižších gymnázií
1 900 Kč
Kontrolní vyšetření žáků
6. – 9. tříd ZŠ a nižších gymnázií* 
1 200 Kč
Vyšetření studentů středních
a vyšších odborných škol 
2 000 Kč
Kontrolní vyšetření
studentů SŠ a VOŠ* 
1 200 Kč
Grafomotorický rozvoj
úvodní konzultace
pravidelná reedukace
1 000 Kč/ 90 min.
500 Kč/ 50 min.
Arteterapie
úvodní konzultace
každé další setkání
1 000 Kč/ 90 min.
500 Kč/ 50 min.
Pro školy  ceny smluvní

Obsah a délka vyšetření se liší podle věku klienta a typu problému. Zpravidla vyšetření trvá u předškolních dětí 1 – 2 hod., u školních dětí a studentů nižších gymnázií 2 – 4 hod., u studentů středních škol 3 – 5 hod.

Pokud proběhne kontrolní návštěva poradny po uplynutí více než jednoho roku od skončení platnosti zprávy/doporučení, provádí se nové vyšetření. O nové vyšetření se jedná také vždy při změně důvodu vyšetření (např. řešení problémů s učením ve škole nebo volba střední školy u dětí, které již byly v naší poradně vyšetřeny z důvodu posouzení školní zralosti).

Uvedené ceny jsou platné pro školní rok 2022/2023.