Zobrazuji všech 9 výsledků

 • ROZVÍJEJÍCÍ A METODICKÉ PUBLIKACE

  Cvičíme paměť

  Jeden z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšné získávání nových poznatků a vzdělávání je paměť. Paměť může být často oslabena, ale lze ji úspěšně cvičit. A právě proto jsme pro Vás připravili soubor 26 pracovních listů k nácviku krátkodobé paměti. Listy jsou určeny především pro děti školního věku, ale jdou snadno přizpůsobit i pro předškoláky a v neposlední řadě mohou být vhodnou pomůckou k procvičování …

 • ROZVÍJEJÍCÍ A METODICKÉ PUBLIKACE

  Hyperaktivní a nepozorné dítě

  Publikace obsahuje přehled typických projevů a znaků syndromu ADHD – poruchy pozornosti s hyperaktivitou (dříve lehká mozková dysfunkce).
  Projevy ADHD a obtíže z nich plynoucí nepříznivě ovlivňují školní výsledky dětí a často i jejich chování. Výchova i výuka dětí s ADHD je obtížná a vyžaduje od rodičů i učitelů značné úsilí a velkou pozornost. Vhodné postupy, jak s těmito dětmi jednat a pracovat, shrnuje tato publikace.

  Autorka: Altmanová …

 • ROZVÍJEJÍCÍ A METODICKÉ PUBLIKACE

  Jak uspět na střední škole

  5. rozšířené vydání úspěšné publikace Jak se učit na střední škole. Jejím cílem je pomoci těm, kdo se chtějí učit, dělat to co nejefektivněji.
  Jednotlivé kapitoly jsou věnovány např. zvláštnostem v učení se některým školním předmětům, trémě nebo speciálně studentům víceletých gymnázií a jejich rodičům. Dozvíte se i, jak nejčastější problémy s učením (např. když člověk pořád myslí na něco jiného) …

 • ROZVÍJEJÍCÍ A METODICKÉ PUBLIKACE

  Koncentrace pozornosti

  Soubor pracovních listů je určen k nácviku a zlepšení koncentrace pozornosti u dětí (např. s diagnózou ADHD). Lze jej využívat pro děti přibližně od osmi let až po druhý stupeň ZŠ. Podle posledních zkušeností je materiál využíván i dospělými např. s neurologickým postižením pozornosti.
  Pracovat s tímto materiálem je možné individuálně i skupinově, využívají jej logopedi, pedagogové, speciální pedagogové ve školách, v pedagogicko-psychologických poradnách. Efekt souboru cvičení …

 • ROZVÍJEJÍCÍ A METODICKÉ PUBLIKACE

  Rozvíjíme řeč

  Materiál je určen pro předškolní děti s opožděným vývojem řeči, děti s vývojovou dysfázií, ale i pro děti starší, které mají chudou slovní zásobu, nedokáží se dobře vyjádřit. Slouží k rozvoji řeči po obsahové stránce, není zaměřen na nápravu výslovnosti. Pracovní listy jsou seřazeny podle náročnosti a na každém je uvedeno, jakou funkci pomáhá rozvíjet. Je dobré začít tam, kde …

 • ROZVÍJEJÍCÍ A METODICKÉ PUBLIKACE

  Rozvoj inteligence

  Materiál obsahuje 51 pracovních listů zaměřených na rozvoj rozumových schopností, jinými slovy myšlení, nadání, studijních předpokladů. Je určen především pro učitele jako pomůcka pro práci s nadanými žáky středního školního věku (od 3. třídy), k rozvíjení rozumových schopností dětí jej mohou využívat i rodiče.
  Pracovní listy jsou rozděleny do skupin podle typu nadání, který rozvíjejí – logické uvažování a práci se znaky, schopnosti verbální, neverbální …

 • ROZVÍJEJÍCÍ A METODICKÉ PUBLIKACE

  Škola před školou I.

  Dvoudílný materiál Škola před školou I. a Škola před školou II.  představuje desetitýdenní program pro předškoláky, celkem 50 + 50 pracovních listů (tj. dva pracovní listy na každý všední den) k procvičování v těchto oblastech: sluchové vnímání, zrakové vnímání, početní představivost, příprava na psaní (grafomotorika), paměť, pozornost, vyjadřovací schopnosti. Pracovat s ním mohou jak rodiče, tak učitelky mateřských škol.

  Autorky: Rezková Vlasta, Tumpachová Lucie

 • ROZVÍJEJÍCÍ A METODICKÉ PUBLIKACE

  Škola před školou II.

  Dvoudílný materiál Škola před školou I. a Škola před školou II. představuje desetitýdenní program pro předškoláky, celkem 50 + 50 pracovních listů (tj. dva pracovní listy na každý všední den) k procvičování v těchto oblastech: sluchové vnímání, zrakové vnímání, početní představivost, příprava na psaní (grafomotorika), paměť, pozornost, vyjadřovací schopnosti. Pracovat s ním mohou jak rodiče, tak učitelky mateřských škol.

  Autorky: Rezková Vlasta, Tumpachová Lucie 

 • ROZVÍJEJÍCÍ A METODICKÉ PUBLIKACE

  Specifické poruchy učení

  Soubor 51 pracovních listů pro nápravu dyslexie, dysortografie, dysgrafie je určen dětem od druhé do páté třídy. Obsahuje cvičení rozvíjející oblast sluchové analýzy a syntézy, jazykový cit, některá cvičení jsou zaměřena na rozvoj slovní zásoby a na nácvik základních gramatických jevů (tvrdé a měkké slabiky, znělé a neznělé souhlásky, vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen). Naleznete zde i pracovní listy zaměřené na čtení s porozuměním. Oblast, …