Problémy dospívání

Studenti a jejich rodiče se na naši poradnu mohou obracet také s problémy, které k období dospívání často patří, jako např.: hledání vlastní identity, otázky sebehodnocení a sebedůvěry problémy v komunikaci a  vztazích s vrstevníky vyrovnávání se s dospělými autoritami výchovné problémy v rodině Problémy tohoto typu jsou často provázeny emocemi, které mají velký vliv na výkonnost, i studijní. Když studenta něco trápí, projeví se to mimo jiné zpravidla zhoršením jeho schopnosti soustředit se na práci – tedy učit se a podávat ve škole optimální výkony. Tak se tyto potíže stávají také problémy studijními, byť jejich primární příčiny mohou být jinde než ve škole a učení.  Možná právě u vás může návštěva psychologa přispět k nalezení cesty, jak v pohodě Číst více…

Nejistota, tréma

Někdy se cítí nejistý snad každý … i ti nejpohodovější studenti mohou mít trému před rozhodujícím zkoušením nebo před maturitou někdo se poctivě připravuje, ale pak to, co umí, nedokáže prodat někdo by si chtěl více věřit a umět lépe prosadit své názory a přání někdo obtížněji navazuje kontakty, cítí se odstrčený a sám Prakticky s každým problémem s nejistotou nebo trémou se dá něco dělat. Asi nejtěžší bývá odhodlat se k psychologovi jít – překonat obavy z toho, že budu muset říci, že jej mám. Pokud tohle dokážete, začneme společně hledat, co s ním. V čem váš problém spočívá a jak by jej bylo možné řešit, lze nejlépe zjistit pomocí Číst více…

Kariérové poradenství

Psychologické vyšetření k volbě vzdělávací cesty po absolvování střední nebo vyšší odborné školy je určeno studentům, kteří zvažují, co po maturitě nebo absolutoriu dál studovat. Rádi vám s rozhodováním pomůžeme. Ke správnému rozhodnutí jsou potřeba informace a ty vám nabízíme. Komplexní psychologické vyšetření může ukázat: jaký typ studia by vám měl vyhovovat kde jsou vaše silné stránky a v čem máte případně ještě rezervy předpoklady jak pro studium, tak i pro úspěšný výkon povolání, které si chcete zvolit Skládá se ze dvou částí:1. Testové vyšetření trvá 3 – 4 hodiny a zaměřuje se na: úroveň a strukturu rozumových schopností, tj. lze zjistit např. jejich zaměření spíše na oblast verbální nebo naopak matematicko-technickou Číst více…

Změna školy

Každý se může někdy zmýlit – i při volbě školy. Nejjednodušším řešením se pak zdá přestoupit na jinou. Změna školy není žádná tragédie, ale není dobré udělat ji neuváženě. Než se rozhodnete, je dobré přemýšlet, co je skutečným důvodem odchodu, zda to na nové škole bude opravdu lepší a také zda je váš záměr reálně proveditelný. Psycholog vám může pomoci se v situaci, která mnohdy vypadá horší než je, lépe vyznat, hledat i jiné cesty a nakonec se rozhodnout s co nejmenším rizikem, že se problémy, kvůli nimž chcete odejít, změnou školy nevyřeší. Pokud se chcete poradit o změně školy, doporučujeme absolvovat komplexní psychologické vyšetření, ale můžete si také přijít s psychologem Číst více…

Specifické poruchy učení na SŠ

Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření zaměřené na diagnostiku specifických poruch učení (SPU) nabízíme studentům středních a vyšších odborných škol, kteří již měli v minulosti diagnostikovanou SPU a je potřeba zjistit aktuální projevy poruchy a její důsledky pro studium, ale i těm, u nichž porucha učení dosud zjištěna nebyla, a přesto buď oni sami, nebo jejich rodiče či učitelé mají na SPU podezření. Při náročnějším studiu se může i skrytá nebo již kompenzovaná specifická porucha znovu projevit či zvýraznit. Nejdříve si, prosím, přečtěte tyto důležité informace o poskytování poradenských služeb pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení. Komplexní vyšetření zahrnuje psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a je zaměřeno na některé ze specifických vývojových poruch učení Číst více…