Zobrazuji všechny 3 výsledky

 • ODBORNÉ PUBLIKACE

  CDO – pozorování řízeného kreslení

  Publikace je určena především poradenským a školním psychologům, speciálním pedagogům, odborníkům na předškolní vzdělávání a přináší užitečné informace při posuzování připravenosti dítěte pro vstup do školy. CDO doplňuje používané screeningové metody a standardizované testy školní zralosti a její jedinečnost spočívá ve zjištění zralosti porozumění a transformace verbálních instrukcí dítětem. Základní specifikum CDO je spojení kresebné metody s pozorováním dvěma pozorovateli (učitelem …

 • ODBORNÉ PUBLIKACE

  Hra jako lék

  Publikace seznamuje čtenáře s psychoterapeutickým přístupem, který vychází z rogersovské psychoterapie zaměřené na člověka a používá jejích základních principů v oblasti dětské psychoterapie. Jednotlivé principy nedirektivní terapie hrou nejsou typické pouze pro tento přístup, ve svém souhrnu však tvoří ucelený rámec s přesnými pravidly, podle kterých se postupuje. Mimo striktní použití se nabízí uplatnění pouze některých principů, které budou obohacením našeho přístupu k dětem. Jedna …

 • ODBORNÉ PUBLIKACE

  Test stromu

  Příručka je koncipována tak, aby s její pomocí bylo možno zadávat a vyhodnocovat kresebný a projektivní test. Je určena pouze psychologům a není ve volném prodeji.
  První část publikace obsahuje základní principy projektivních testů, stručné seznámení se symbolickými významy stromů (strom jako archeotyp), hlavní výhody a nedostatky metody, způsob administrace, rozbor základních principů interpretace a doporučený postup při vyhodnocování. Základní principy interpretace lze aplikovat …