• Ctíme osobní přístup ke klientům.
  • Naše služby jsou placené, viz ceník, vždy je třeba se předem telefonicky objednat.


CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED NÁVŠTĚVOU PORADNY


Pražská pedagogicko-psychologická poradna je podle Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, školské poradenské zařízení zařazené do školského rejstříku MŠMT ČR, takže naše závěry, zprávy a doporučení mají stejnou platnost jako ze státních pedagogicko-psychologických poraden.


K návštěvě poradny je nutné se předem telefonicky objednat, doporučení školy ani lékaře potřeba není.


Děti do 18 let musí vždy, včetně kontrolních vyšetření, přijít alespoň s jedním z rodičů, příp. jiným zákonným zástupcem.


Průběh psychologického a speciálně pedagogického vyšetření
Jak bude návštěva poradny probíhat, závisí na konkrétním problému. Zpravidla je vhodné udělat vyšetření, ale můžete také přijít nejdříve na konzultaci a na dalším postupu se s psychologem nebo speciálním pedagogem domluvit podle situace.


Na většinu vyšetření včetně kontrolních, zejména pokud jde o obtíže s učením, s pozorností, případně s chováním dítěte ve škole apod., je třeba přinést školní dotazník, který je ke stažení na https://pppp.cz/formulare-ke-stazeni/, a pro potřeby vyšetření jej vyplňuje škola.


Vyšetření začíná pohovorem s rodiči. Ve většině případů rozhovor probíhá bez přítomnosti dítěte, které si může v tu dobu hrát nebo kreslit v herně.


Výsledkem vyšetření je zpravidla zpráva a doporučení. Zpráva je určena rodičům nebo studentům starším 18 let, doporučení se poskytuje také škole.


Důležité informace pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané si prosím přečtěte zde.


Prosíme rodiče dětí i zletilé studenty, aby před vyšetřením zvážili aktuální zdravotní kondici. I indispozice jako nachlazení, únava, nevyspání apod. mohou výsledky zkreslit a v některých případech je pak nutné vyšetření opakovat.