• Ctíme osobní přístup ke klientům.
  • Naše služby jsou placené, viz ceník, vždy je třeba se předem telefonicky objednat.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED NÁVŠTĚVOU PORADNY

  • Pražská pedagogicko-psychologická poradna je podle Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, školské poradenské zařízení zařazené do školského rejstříku MŠMT ČR, takže naše závěry, zprávy a doporučení mají stejnou platnost jako ze státních pedagogicko-psychologických poraden.
  • K návštěvě poradny je nutné se předem telefonicky objednat, doporučení školy ani lékaře potřeba není.
  • Děti do 18 let musí přijít alespoň s jedním z rodičů, příp. jiným zákonným zástupcem.
  • Jak bude návštěva poradny probíhat, závisí na konkrétním problému. Zpravidla je vhodné udělat vyšetření, ale můžete také přijít nejdříve na konzultaci a na dalším postupu se s psychologem nebo speciálním pedagogem domluvit podle situace.
  • Výsledkem vyšetření je zpravidla zpráva a doporučení. Zpráva je určena rodičům nebo studentům starším 18 let, doporučení se poskytuje také škole.
  • Důležité informace pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané si prosím přečtěte zde.
  • Prosíme rodiče dětí i zletilé studenty, aby před vyšetřením zvážili aktuální zdravotní kondici. I indispozice jako nachlazení, únava, nevyspání apod. mohou výsledky zkreslit a v některých případech je pak nutné vyšetření opakovat.