Dotazník pro základní a střední školy (vyplňuje škola)

Elektronicky

PDF

Dotazník pro maturanty (vyplňuje škola)

Elektronicky

PDF

Dotazník pro mateřské školy (vyplňuje škola)

Elektronicky

PDF

Vyplněný dotazník je třeba dodat s několikadenním předstihem před termínem vyšetření do PPPP. Škola může po dohodě s klientem dotazník vložit do datové schránky Pražské pedagogicko-psychologické poradny szu7dat, nebo klient dodá dotazník prostřednictvím stejné datové schránky či e-mailem recepce@pppp.cz. Ve výjimečném případě lze přinést dotazník s sebou do poradny přímo v den návštěvy.