Informace o gymnáziích

100.00

Publikace zahrnuje jak čtyřletá, tak i víceletá gymnázia v Praze a několik gymnázií z blízkého okolí. Je tedy určena žákům devátých i pátých a sedmých tříd.
Obsahuje kompletní přehled všech pražských gymnázií a u cca 45 škol podrobné informace o vzdělávacích a výchovných programech, přijímacím řízením do prvních ročníků apod. U řady gymnázií přináší také údaje o zájmu o studium v posledních dvou letech (počet přihlášených a přijatých uchazečů).
Nové aktualizované vydání vychází každý rok v říjnu.