Škola před školou I.

150.00

Dvoudílný materiál Škola před školou I. a Škola před školou II.  představuje desetitýdenní program pro předškoláky, celkem 50 + 50 pracovních listů (tj. dva pracovní listy na každý všední den) k procvičování v těchto oblastech: sluchové vnímání, zrakové vnímání, početní představivost, příprava na psaní (grafomotorika), paměť, pozornost, vyjadřovací schopnosti. Pracovat s ním mohou jak rodiče, tak učitelky mateřských škol.

Autorky: Rezková Vlasta, Tumpachová Lucie