CDO – pozorování řízeného kreslení

165.00

Publikace je určena především poradenským a školním psychologům, speciálním pedagogům, odborníkům na předškolní vzdělávání a přináší užitečné informace při posuzování připravenosti dítěte pro vstup do školy. CDO doplňuje používané screeningové metody a standardizované testy školní zralosti a její jedinečnost spočívá ve zjištění zralosti porozumění a transformace verbálních instrukcí dítětem. Základní specifikum CDO je spojení kresebné metody s pozorováním dvěma pozorovateli (učitelem a psychologem či jiným odborníkem). Další výraznou charakteristikou je skupinová organizace činnosti dětí. Užití je časově nenáročné a snadno proveditelné. Metoda mapuje nejdůležitější oblasti školní připravenosti (grafomotorika, vizuomotorická koordinace, prostorová představivosti, schopnost koncentrace pozornosti, krátkodobá paměť, početní představy, všeobecná informovanost, schopnost postižení podstatných znaků a vztahů mezi jevy, pracovní samostatnost, způsob akceptace role školáka), umožňuje dítěti vyjádřit jeho znalosti a dovednosti kresbou, poskytuje informaci o chování dítěte v běžných podmínkách mateřské školy a otevírá nové cesty spolupráce psychologů, speciálních pedagogů, logopedů, učitelů a rodičů.

Autorky: Krogh Tove, Koháková Lenka, Macková Iva

Kategorie: