Test stromu

365.00

Příručka je koncipována tak, aby s její pomocí bylo možno zadávat a vyhodnocovat kresebný a projektivní test. Je určena pouze psychologům a není ve volném prodeji.
První část publikace obsahuje základní principy projektivních testů, stručné seznámení se symbolickými významy stromů (strom jako archeotyp), hlavní výhody a nedostatky metody, způsob administrace, rozbor základních principů interpretace a doporučený postup při vyhodnocování. Základní principy interpretace lze aplikovat i na jiné kresebné testy.
Druhá část nabízí podrobný rozbor a interpretaci patnácti různých kreseb (kresby dětí i dospělých, kresby signalizující závažné obtíže a poruchy osobnosti, mentální defekt, projevy obrany, kresby klientů pedagogicko-psychologických poraden i z oblasti personalistiky).
Ve třetí části naleznete podrobný rozbor symbolických významů jednotlivých částí kreseb (např. kořeny, kmen, koruna), popis a obrázky 122 nejčastějších nebo nejdůležitějších příkladů, jak mohou být části kreseb provedeny, a způsoby jejich interpretace.
Příručka je vyprodána, o případném novém vydání budeme informovat.

Autor: Altman Zdeněk

Není skladem

Kategorie: