Rozvíjíme řeč

150.00

Materiál je určen pro předškolní děti s opožděným vývojem řeči, děti s vývojovou dysfázií, ale i pro děti starší, které mají chudou slovní zásobu, nedokáží se dobře vyjádřit. Slouží k rozvoji řeči po obsahové stránce, není zaměřen na nápravu výslovnosti. Pracovní listy jsou seřazeny podle náročnosti a na každém je uvedeno, jakou funkci pomáhá rozvíjet. Je dobré začít tam, kde dítě rozumí pokynům a postupně přecházet na další úkoly podle toho, co dítě potřebuje. Práci s materiálem, například pořadí listů, doporučujeme konzultovat s logopedem.

Autorky: Rezková Vlasta, Běhounková Leona