Studenti a jejich rodiče se na naši poradnu mohou obracet také s problémy, které k období dospívání často patří, jako např.:

  • hledání vlastní identity, otázky sebehodnocení a sebedůvěry
  • problémy v komunikaci a  vztazích s vrstevníky
  • vyrovnávání se s dospělými autoritami
  • výchovné problémy v rodině

Problémy tohoto typu jsou často provázeny emocemi, které mají velký vliv na výkonnost, i studijní. Když studenta něco trápí, projeví se to mimo jiné zpravidla zhoršením jeho schopnosti soustředit se na práci – tedy učit se a podávat ve škole optimální výkony. Tak se tyto potíže stávají také problémy studijními, byť jejich primární příčiny mohou být jinde než ve škole a učení. 

Možná právě u vás může návštěva psychologa přispět k nalezení cesty, jak v pohodě žít, dobře vycházet s lidmi kolem sebe i úspěšně studovat

Ne vždy je třeba psychologické vyšetření, doporučujeme přijít si s psychologem nejdříve promluvit a na dalším postupu se domluvíme podle situace. Rodiče mohou do poradny přijít i sami, studenti bez rodičů pouze, pokud jsou starší 18 let.

Délka konzultace: 1 – 2 hod.
Cena služby: 800 Kč/hod.

Kategorie: Služby