Studenti a jejich rodiče se na naši poradnu mohou obracet také s problémy, které k období dospívání často patří, jako např.:

  • hledání vlastní identity, otázky sebehodnocení a sebedůvěry
  • problémy v komunikaci a  vztazích s vrstevníky
  • vyrovnávání se s dospělými autoritami
  • výchovné problémy v rodině

Problémy tohoto typu jsou často provázeny emocemi, které mají velký vliv na výkonnost, i studijní. Když studenta něco trápí, projeví se to mimo jiné zpravidla zhoršením jeho schopnosti soustředit se na práci – tedy učit se a podávat ve škole optimální výkony. Tak se tyto potíže stávají také problémy studijními, byť jejich primární příčiny mohou být jinde než ve škole a učení. 

Možná právě u vás může návštěva psychologa přispět k nalezení cesty, jak v pohodě žít, dobře vycházet s lidmi kolem sebe i úspěšně studovat

Zda se bude jednat o konzultaci nebo bude dobré udělat psychologické vyšetření, a tedy i průběh a délka návštěvy, závisí na konkrétní situaci klienta. Rodiče se mohou případně přijít poradit i sami, studenti bez rodičů pouze pokud jsou starší 18 let.

Cena služby: dle platného ceníku.

Kategorie: Služby