Trápím se se vztahy. Nevěřím si. Prožívám pocity, kterým nerozumím. Nevím, co se se mnou děje. Zlobím a nevím proč. Nemám kamarády. Jsem v napětí. Bojím se… Jsem rodič, mám své dítě rád, ale nerozumím mu. Nevím, jak mu pomoci… Pokud máte někdy podobné pocity, nezůstávejte v tom sami a přijďte si o tom popovídat. Můžete přijít, ať už potřebujete informace anebo byste rádi něco změnili. 

Individuální arteterapie je určena pro žáky základních a středních škol (děti do 18 let v doprovodu rodičů).

Jak v našem arte ateliéru pracujeme? Předně vůbec nezáleží na tom, jaký je vaše dítě výtvarník. Každý má v sobě tvořivost a pocity – a o ty se můžeme v arteterapii (a následně v životě) opřít. Výtvarně zpracováváme témata, o kterých se dítěti špatně mluví, přitom poznává své prožívání a objevuje dostupné zdroje pro zvládnutí těžkostí, které ho trápí. V průběhu arteterapeutického procesu zpravidla dochází ke zlepšení vztahu k sobě samému, k nabourání stereotypů v myšlení, k uvolnění napětí.

S čím můžeme pomoci

 • s přijetím sebe sama takového jaký jsem a situace, v níž se ocitám
 • s rozvojem zdravé osobnosti, zdravého sebehodnocení a sebevědomí
 • s porozuměním sobě samému (sebepoznání a sebereflexe)
 • s prožíváním těžkých situací (přechod na jinou školu, narození sourozence, přestěhování se, nemoc, rozvod rodičů, zážitek spojený se smrtí apod.)
 • s posílením seberegulace
 • s podporou spontaneity a tvořivého přístupu k životu

Arteterapii doporučujeme pro děti

 • s úzkostnými projevy
 • které se nacházejí v nepříjemné, tíživé životní situaci
 • které si nevěří, mají nízké sebevědomí a potřebují získat zdravý obraz sebe sama
 • které mají problémy se zapojením do kolektivu
 • s ADHD, ADD

Na setkání s Vámi se těší PhDr. Leona Běhounková, Ph.D.

Délka terapie a cena: 

 • úvodní konzultace 1.200 Kč / 90 minut
 • každé další setkání 600 Kč / 50 minut

Doba trvání (počet lekcí) je dle individuální domluvy
Frekvence: 1x týdně nebo 1x za 14 dní

Kategorie: Služby