Nejste si jisti, zda Vaše dítě drží správně tužku? Stále neví, kterou ruku si vybrat a střídá je? Nějak divně se u kreslení a psaní kroutí? Kresby jsou „neohrabané a vyryté“? Nechce vůbec kreslit a psát? Nebo po sobě písmo nepřečte? Pokud si kladete některé z těchto (či jiné) grafomotorické otázky a chtěli byste se o nich poradit, přijďte se svým dítětem k nám.

Grafomotorický rozvoj může být realizován formou:

  • jednorázové konzultace
  • občasných (kontrolních) setkání
  • pravidelného docházení v rozsahu dle potřeb dítěte

První konzultace je časově náročnější, trvá 90 minut a zahrnuje rozhovor s rodiči, screening grafomotorických dovedností dítěte, nácvik grafomotoriky, doporučení pro další práci. Rodiče získají informace, jak a s jakými pomůckami doma se svým dítětem pracovat.

Každá další lekce probíhá 50 minut. Jejich součástí je nejen nacvičování správného úchopu, uvolňování napětí ruky a grafomotorické cviky, ale také podpora sebedůvěry a radosti ze spontánní kresby a výtvarné tvorby. Častou příčinou grafomotorických obtíží jsou totiž kromě nesprávně fixovaných návyků také vnitřní nároky a bloky, které dítě dostávají do napětí a nechuti pracovat s tužkou. Přítomnost rodičů na lekcích je vítána.

Pomůcky: volné oblečení, vhodné k ušpinění při výtvarné práci. Výtvarný a grafomotorický materiál je v ceně lekcí.

Na setkání s vámi se těší PhDr. Leona Běhounková, Ph.D.

Délka lekce: 

  • úvodní konzultace 1.200 Kč / 90 minut
  • pravidelná reedukace 600 Kč / 50 minut

Doba trvání (počet lekcí): dle individuální domluvy

Kategorie: Služby