Služba je určena studentům 1. ročníků čtyřletých středních škol.

Přechod ze základní na střední školu může přinést řadu problémů souvisejících s přizpůsobováním se novým podmínkám – nárokům studia, prostředí i lidem. Někteří studenti se na ně adaptují obtížněji, což může vést ke:

  • zhoršení studijních výsledků
  • nervozitě, trémě
  • ztrátě motivace k učení

Navštívit psychologa doporučujeme všem, kdo mají pocit, že se středoškolské studium nevyvíjí hned od začátku podle jejich představ. Tedy i studentům, jejichž výsledky nejsou špatné, ale chtěli by na tom být lépe, nebo těm, kdo se z jakéhokoli důvodu, nejen kvůli známkám, na nové škole necítí úplně dobře.

Nejlepším předpokladem úspěšného vyřešení těchto problémů je vyhledat pomoc co nejdříve. Na základě komplexního psychologického vyšetření je možné zjistit, zda se nestala chyba při volbě studijního oboru, navrhnout vám účinnější metody učení nebo udělat něco s trémou apod.

Některým potížím můžete předejít sami tím, že si ještě před vstupem na střední školu přečtete praktickou příručku Jak uspět na střední škole – jak se učit a jak vědomosti nejlépe využít.

Délka vyšetření: 4 – 5 hod. (+ přestávka na oběd)
Cena služby: 2 400 Kč

Doporučené publikace:

Kategorie: Služby