Psychologické vyšetření k volbě vzdělávací cesty po absolvování střední nebo vyšší odborné školy je určeno studentům, kteří zvažují, co po maturitě nebo absolutoriu dál studovat. Rádi vám s rozhodováním pomůžeme. Ke správnému rozhodnutí jsou potřeba informace a ty vám nabízíme.

Komplexní psychologické vyšetření může ukázat:

  • jaký typ studia by vám měl vyhovovat
  • kde jsou vaše silné stránky a v čem máte případně ještě rezervy
  • předpoklady pro studium, případně i pro úspěšný výkon povolání, které si chcete zvolit

Skládá se ze dvou částí:
1. 
Testové vyšetření trvá 3 – 4 hodiny a zaměřuje se na:

  • úroveň a strukturu kognitivních schopností, tj. lze zjistit např. jejich zaměření spíše na oblast verbální nebo naopak matematicko-technickou
  • osobnostní charakteristiky jako např. přizpůsobivost, průbojnost, sebedůvěra, schopnost překonávat překážky, odolnost vůči zátěži
  • studijní motivaci, zájmovou orientaci apod.

2. Následně pracuje psycholog na základě výsledků testového vyšetření se studentem a případně rodiči a doporučí, jaké zaměření studia se z hlediska předpokladů studenta jeví jako vhodné. Bez rodičů mohou do poradny přijít pouze studenti starší 18 let.

Můžeme vám poradit také, jak vaše vlastnosti nebo schopnosti dále rozvíjet a tím šance na úspěch ještě zvýšit. 

Délka vyšetření: 5 hod. (+ přestávka na oběd) 
Cena služby: 
2 400 Kč

Kategorie: Služby