Služba je určena studentům středních škol a vyšších ročníků nižších gymnázií, případně i žákům 8. a 9. tříd ZŠ.

Uspět na střední škole zcela bez učení nelze. Na druhé straně ale cesta k úspěchu nevede ani přes nekonečné sezení nad učebnicemi. Jde o to učit se efektivně tak, abyste dosahovali výsledků odpovídajících vašim studijním předpokladům a úsilí, které jste na studium ochotni vynaložit. Na základě psychologického vyšetření vám můžeme pomoci vytvořit si systém učení „šitý na míru“.

Pokud se chcete poradit, co s nedobrými známkami, dlouhým učením bez odpovídajících výsledků nebo marnou snahou se k učení přinutit
, doporučujeme absolvovat komplexní psychologické vyšetření. ale můžete si také přijít s psychologem nejdříve jen promluvit a na dalším postupu se domluvit podle situace. Bez rodičů mohou do poradny přijít pouze studenti starší 18 let.

Komplexní psychologické vyšetření se skládá ze dvou částí.

1. Testové vyšetření trvá cca 3,5 hodiny a zaměřuje se na:

  • úroveň a strukturu kognitivních schopností, tj. může  ukázat např. jejich zaměření spíše na oblast verbální nebo matematicko-technickou, a na jejich využití při učení
  • osobnostní charakteristiky jako např. přizpůsobivost, průbojnost, sebedůvěra, schopnost překonávat překážky, odolnost vůči zátěži
  • studijní motivaci, zájmovou orientaci apod.

2. Následně pracuje psycholog na základě výsledků testového vyšetření se studentem a případně i s rodiči a doporučí, jak konkrétně daný studijní problém řešit. Pokud se budete chtít naučit efektivněji učit, počítejte s tím, že nový systém je třeba zkoušet a dolaďovat, takže není dobré přijít až těsně před rozhodujícími zkouškami.

Na základě výsledků vyšetření je vypracována písemná zpráva určená rodičům nebo studentům starším 18 let, u studentů se speciálními vzdělávacími potřebami také doporučení pro školu, jak v daném případě postupovat.

Potíže s učením bývají navíc často spojeny:

  • s trémou, která se také dá odstranit nebo alespoň zmírnit, ale i na to je potřeba čas
  • se specifickými poruchami učení, případně jinými speciálními vzdělávacími potřebami. I na střední nebo vyšší odborné škole mají tito studenti nárok na jejich zohledňování, a to včetně přijímacích zkoušek a maturity nebo závěrečných zkoušek. Pomocí speciálně pedagogického vyšetření můžeme vaše potíže diagnostikovat a doporučit vám i škole vhodný postup. 

Délka vyšetření: 4 – 5 hod. (+ přestávka na oběd)
Cena služby: 2 300 Kč (žáci nižších gymnázií a ZŠ), 2 400 Kč (studenti středních škol)

Doporučené publikace:

Kategorie: Služby