Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/ppppcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/ppppcz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Specifické poruchy učení na SŠ – Pražská pedagogicko-psychologická poradna

Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření zaměřené na diagnostiku specifických poruch učení (SPU) nabízíme studentům středních a vyšších odborných škol, kteří již měli v minulosti diagnostikovanou SPU a je potřeba zjistit aktuální projevy poruchy a její důsledky pro studium, ale i těm, u nichž porucha učení dosud zjištěna nebyla, a přesto buď oni sami, nebo jejich rodiče či učitelé mají na SPU podezření. Při náročnějším studiu se může i skrytá nebo již kompenzovaná specifická porucha znovu projevit či zvýraznit.

Nejdříve si, prosím, přečtěte tyto důležité informace o poskytování poradenských služeb pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení.

Komplexní vyšetření zahrnuje psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a je zaměřeno na některé ze specifických vývojových poruch učení – nejčastěji na:

  • dyslexii
  • dysortografii
  • dysgrafii
  • dyskalkulii
  • ale také může odhalit i jinou příčinu výukových obtíží, než je porucha učení

Vždy je třeba s sebou přinést:

  • dotazník pro školu
  • pokud chcete doporučení pro maturitu, dotazník pro maturanty
  • individuální vzdělávací plán, pokud se podle něj vzděláváte
  • zprávy z předchozích psychologických a/nebo speciálně pedagogických vyšetření, pokud vám byly vydány
  • případně relevantní lékařské zprávy ne starší než 6 měsíců

Studentům a rodičům doporučíme nejvhodnější postupy pro efektivní studium při zjištěných obtížích. Součástí vyšetření je vypracování písemné zprávy a doporučení. Zprávu dostávají pouze klienti a obsahuje kromě výsledků vyšetření doporučení pro studenta, jakou studijní strategii zvolit. Doporučení pro školu obsahuje podpůrná opatření pro vzdělávání a ze zákona se vždy poskytuje i škole.

Po diagnostickém vyšetření následují vyšetření kontrolní, nejčastěji po dvou letech dle doby platnosti doporučení. Studentům můžeme nabídnout i další konzultace k výukovým obtížím, efektivnímu učení apod. (intenzita péče závisí na dohodě s klientem).

DOPORUČENÍ K UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY/ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY/ABSOLUTORIA
Pokud je to indikováno, může poradna studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami doporučit uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky i přijímacího řízení na vyšší odborné školy. Zejména u poruch učení a poruch pozornosti se předpokládá, že obtíže byly již dříve diagnostikovány a po dobu středoškolského studia trvají.

Délka vyšetření: 4 hod.
Cena služby: 2 400 Kč

Kategorie: Služby