Vyšetření školní zralosti se provádí zpravidla v zimních měsících, aby bylo možné případné zjištěné vývojové nerovnoměrnosti docvičit a dále potřebné dovednosti posilovat. V případě, že proběhne dříve, jsou závěry zpravidla orientační a je třeba počítat ještě s kontrolním vyšetřením.   
Vyšetření se zaměřuje na jednotlivé oblasti nutné pro vstup do školy: grafomotoriku, sluchové a zrakové vnímání, vyjadřovací schopnosti, schopnost soustředění pozornosti, sociální vyspělost. Pomáháme při volbě vhodné školy, doporučíme rozvíjející materiály, nácvik grafomotoriky či logopedickou péči. Pokud bude závěrem vyšetření doporučení k odkladu školní docházky, dostanou rodiče kromě zprávy z vyšetření i doporučení pro školu.

Na základě vyšetření školní zralosti v naší poradně můžete získat odpovědi na otázky:

  • Je naše dítě již připravené a zralé pro nástup do školy?
  • Jaké dovednosti a schopnosti jsou důležité pro úspěšný start školní docházky?
  • Kdy, co a jak trénovat, aby dítě dobře zvládlo počáteční nároky školní docházky?
  • Jaký typ školy pro něj bude nejvhodnější?
  • Je pro naše dítě vhodný odklad školní docházky?
  • Je vhodné, aby dítě nastoupilo do školy před dovršením 6 let věku?

Délka vyšetření: 1 – 2 hod.
Cena služby: 1 500 Kč

Doporučené publikace: 

Kategorie: Služby