Na prvním stupni základní školy je třeba nejčastěji řešit situace, jako např:

  • adaptace na školu
  • nedostatečná motivace ke školní práci
  • slabší prospěch
  • častým problémem bývají poruchy učení, např. dyslexie, dysgrafie
  • nesoustředěnost, neklid, hyperaktivita
  • neurotické obtíže, tréma, nízké sebevědomí
  • konflikty se spolužáky nebo učiteli
  • adaptace při změně školy
  • volba jazykové školy
  • péče o nadané děti

Průběh psychologického a speciálně pedagogického vyšetření

Vyšetření začíná pohovorem s rodiči. Ve většině případů rozhovor probíhá bez přítomnosti dítěte, které si může v tu dobu hrát nebo kreslit v herně. Podrobný rozhovor s rodičem je zaměřený na  získání informací o současných potížích dítěte, na zjištění údajů o jeho vývoji, raném dětství, zdravotním stavu. Také se ptáme na projevy dítěte v mateřské školce, ve škole, v domácím prostředí, na jeho vztahy se sourozenci a vrstevníky, na jeho zájmy a náplň volného času.

Po rozhovoru s rodiči následuje vlastní vyšetření dítěte, při němž používáme  diagnostické metody vhodné pro daný věk. Jsou to testy konkrétních schopností a školního nadání, testy osobnosti, didaktické zkoušky, kresebné testy, atd. S dítětem si také povídáme o tom, jak ono samo vnímá a hodnotí případné potíže. Důležité je pro nás pozorování dítěte, jeho projevů a chování během vyšetření.

Při závěrečném rozhovoru sdělujeme rodičům výsledky vyšetření a možnosti nápravy potíží, kvůli kterým do poradny s dítětem přišli. Formou odpovídající jeho věku je s výsledky vyšetření seznámeno i dítě.

Na základě výsledků vyšetření je zpravila vypracována písemná zpráva určená rodičům dítěte a obvykle také doporučení opatření ve vzdělávání pro školu.

Délka vyšetření: 2 – 3 hod.
Cena služby: 2 000 Kč 

Doporučené publikace:

bo togel rimbatoto situs toto situs togel resmi situs toto rimbatoto situs toto 10 situs togel terpercaya bo toto rimbatoto rimbatoto rimbatoto rimbatoto rimbatoto rimbatoto rimbatoto situs togel rimbatoto rimbatoto situs4d rimbatoto rimbatoto situs toto situs toto rimbatoto rimbatoto rimbatoto bo togel terpercaya rimbatoto rimbatoto link togel
Kategorie: Služby