Každý se může někdy zmýlit – i při volbě školy. Nejjednodušším řešením se pak zdá přestoupit na jinou. Změna střední školy není žádná tragédie, ale není dobré udělat ji neuváženě. Než se rozhodnete, je dobré přemýšlet, co je skutečným důvodem odchodu, zda lze očekávat, že to na nové škole bude opravdu lepší a také zda je váš záměr reálně proveditelný.

Psycholog vám může pomoci se v situaci, která mnohdy vypadá horší než je, lépe vyznat, hledat i jiné cesty a nakonec se rozhodnout s co nejmenším rizikem, že se problémy, kvůli nimž chcete odejít, změnou školy nevyřeší.

Pokud se chcete poradit o změně školy, doporučujeme absolvovat komplexní psychologické vyšetření, ale můžete si také přijít s psychologem nejdříve jen promluvit a na dalším postupu se domluvit podle situace. Rodiče mohou do poradny přijít i sami, studenti bez rodičů pouze pokud jsou starší 18 let.

Komplexní psychologické vyšetření se skládá se ze dvou částí.

1. Testové vyšetření trvá 3 – 4 hodiny a zaměřuje se na:

  • úroveň a strukturu kognitivních schopností, tj. může  ukázat např. jejich zaměření spíše na oblast verbální nebo naopak matematicko-technickou
  • osobnostní charakteristiky jako např. přizpůsobivost, průbojnost, sebedůvěra, schopnost překonávat překážky, odolnost vůči zátěži apod.
  • studijní motivaci, zájmovou orientaci apod.

2. Následně pracuje psycholog na základě výsledků testového vyšetření se studentem a případně i s rodiči a doporučí, zda lze očekávat od změny školy nebo oboru vyřešení problému, jaké zaměření studia se v tomto případě jeví jako vhodnější, nebo jak situaci řešit na stávající škole.

Informace o středních školách najdete mimo jiné v informačních publikacích, které naše poradna vydává.  

Délka vyšetření: 4 – 5 hod. (+ příp. přestávka na oběd)
Cena služby: 2 400 Kč

Doporučené publikace:

Kategorie: Služby