Informace o středních školách pro základní školy v Praze

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, i v této podivné době jsme pro žáky posledních ročníků základních škol vydali INFORMAČNÍ PUBLIKACE O STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH a rádi bychom vás informovali, že od 15. 10. do 30. 10. 2020 budou u nás připraveny k vyzvednutí vaše tři výtisky. Jedná se o tyto publikace:INFORMACE O GYMNÁZIÍCH – úplný přehled pražských gymnázií, cena 75 KčINFORMACE Číst více…

Protiepidemická opatření v poradně od 21. 9. 2020

16. 9. 2020 Vážení klienti, upozorňujeme, že od 21. 9. 2020 bude ve všech prostorách poradny povinné zakrytí nosu a úst. Povinná je také dezinfekce rukou při příchodu do poradny. V čekárně prosím v rámci možností udržujte rozestupy.Také prosím nepřicházejte na vyšetření, pokud se zejména Vaše děti, případně Vy, necítíte dobře. Ne zcela dobrá zdravotní kondice klienta Číst více…

Poruchy pozornosti

Oslabení typu ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), případně ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity, často s pomalým tempem) má mnoho různých projevů. Vedle nepozornosti a zvýšeně živého chování a neklidu, to mohou být: výkyvy nálad, sociální neobratnost, pohybové obtíže, labilita emocí, potíže v učení a výkyvy ve školních výkonech, impulzivní chování, někdy pomalé jindy zbrklé pracovní tempo Číst více…

Specifické poruchy učení na ZŠ

děti mladšího školního věku (I. stupeň ZŠ) děti staršího školního věku (II. stupeň ZŠ a nižší gymnázia) Nejdříve si, prosím, přečtěte důležité informace o poskytování poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení. Komplexní vyšetření zahrnuje psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a je zaměřeno na některé ze specifických vývojových Číst více…