Provoz poradny od 21. 10. 2020

22. 10. 2020 Vážení klienti, provoz poradny pokračuje, termíny, na které jste objednáni, zůstávají v platnosti. Po celou dobu pobytu v poradně je ve všech jejích prostorách povinné zakrytí nosu a úst i u dětí. Při nerespektování tohoto opatření může pracovník poradny odmítnout službu poskytnout nebo její poskytování ukončit.Povinná je dezinfekce rukou minimálně při příchodu do poradny. Číst více…

Poruchy pozornosti

Oslabení typu ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), případně ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity, často s pomalým tempem) má mnoho různých projevů. Vedle nepozornosti a zvýšeně živého chování a neklidu, to mohou být: výkyvy nálad, sociální neobratnost, pohybové obtíže, labilita emocí, potíže v učení a výkyvy ve školních výkonech, impulzivní chování, někdy pomalé jindy zbrklé pracovní tempo Číst více…

Specifické poruchy učení na ZŠ

děti mladšího školního věku (I. stupeň ZŠ) děti staršího školního věku (II. stupeň ZŠ a nižší gymnázia) Nejdříve si, prosím, přečtěte důležité informace o poskytování poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení. Komplexní vyšetření zahrnuje psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a je zaměřeno na některé ze specifických vývojových Číst více…