Oslabení typu ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), případně ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity, často s pomalým tempem) má mnoho různých projevů.

Vedle nepozornosti a zvýšeně živého chování a neklidu, to mohou být: výkyvy nálad, sociální neobratnost, pohybové obtíže, labilita emocí, potíže v učení a výkyvy ve školních výkonech, impulzivní chování, někdy pomalé jindy zbrklé pracovní tempo ve škole apod. Tyto příznaky se nevyskytují u dětí obvykle najednou, mohou se projevit jen některé z nich.

 Při výraznějších obtížích doporučujeme návštěvu dětského neurologa nebo psychiatra k ověření podezření na ADHD.

Na základě vyšetření rodičům sdělíme, jak vhodně postupovat při výchově dítěte a jak mu pomoci s jeho potížemi. V případě potřeby doporučíme také škole účinné pedagogické postupy pro práci se žákem ve vyučování.

Délka vyšetření: 2 – 3 hod.
Cena služby: 1 700 Kč (pro I. stupeň ZŠ), 1 900 Kč (pro II. stupeň ZŠ a nižší gymnázia)

Doporučené publikace: 

Hyperaktivní a nepozorné dítě

Kategorie: Služby