Závažné rozhodnutí týkající se výběru střední školy čeká žáky 9. tříd a jejich rodiče. Psychologické vyšetření může při správné volbě typu a zaměření studia pomoci.
Vyšetření má dvě části:

  • Testové vyšetření trvající 3 – 4 hodiny obsahuje zpravidla zkoušku kognitivních schopností a různé zájmové a osobnostní dotazníky.
  • Po testovém vyšetření psycholog na základě jeho výsledků dál pracuje s dítětem i rodiči a doporučí vhodný typ středoškolského studia, příp. další opatření – jak se na středoškolské studium připravovat, jak nejlépe zvládnout přechod na novou školu, jak se efektivně učit, jak postupovat u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných apod.

Délka vyšetření: cca 4 – 5 hod. (+ přestávka na oběd) 
Cena služby: 2 300 Kč

Proč doporučujeme volbu střední školy konzultovat s psychologem?

Doporučené publikace:

Kategorie: Služby