Rodiče žáků 5. a 7. tříd stojí před rozhodnutím, zda mají své dítě přihlásit na víceleté gymnázium. Úspěch na náročnější výběrové škole závisí nejen na školním nadání dítěte, ale i na jeho schopnosti zvládat větší zátěž, ochotě učit se, na jeho přizpůsobivosti a vyspělosti. Na základě psychologického vyšetření můžeme tyto studijní předpoklady dítěte posoudit.
Vyšetření má dvě části:

  • Po úvodním rozhovoru dítě vypracovává testy a vyplňuje dotazníky. Tato část vyšetření trvá přibližně tři hodiny. Testová baterie obsahuje zkoušku zaměřenou na zjištění úrovně kognitivních schopností a různé dotazníky. Rodiče vyplní dotazník týkající se údajů o jejich dítěti.
  • Ve druhé části vyšetření pracuje psycholog individuálně s dítětem i s rodiči, sdělí jim výsledky a závěry vyšetření a doporučí, zda je tento typ školy pro dítě vhodný.

Délka vyšetření: 3 – 4 hod. (+ příp. přestávka na oběd)
Cena služby: pro žáky 5. tříd 2 000 Kč, pro žáky 7. tříd 2 300 Kč

Proč volbu víceletého gymnázia konzultovat s psychologem?

Doporučené publikace:

bo togel rimbatoto situs toto situs togel resmi situs toto rimbatoto situs toto 10 situs togel terpercaya bo toto rimbatoto rimbatoto rimbatoto rimbatoto rimbatoto rimbatoto rimbatoto situs togel rimbatoto rimbatoto situs4d rimbatoto rimbatoto situs toto situs toto rimbatoto rimbatoto rimbatoto bo togel terpercaya rimbatoto rimbatoto link togel
Kategorie: Služby