Co s nedobrým prospěchem a sliby, že se to určitě zlepší?

Také vaše děti po ne úplně povedeném pololetním vysvědčení říkaly: „nebojte se, vždyť se nic strašného neděje, já si to do konce roku opravím“?  Zvlášť pokud s takovými sliby nemáte špatné zkušenosti, není důvod nevěřit. Zní to rozumně – vždyť v pololetí se opravdu nepropadá a pět měsíců do konce školního roku by na zlepšení mělo stačit. Jenže čas utíká. I když vysvědčení je stále docela daleko, pokud lepší výsledky nejsou vidět zhruba od přelomu března a dubna, může to signalizovat, že to s jejich opravou nebude tak jednoduché. Obvykle ne proto, že by dítě slibovalo něco, co udělat nechce. Spíš neví, jak. Přitom nejde jen Číst více…

Poruchy pozornosti

Oslabení typu ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), případně ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity, často s pomalým tempem) má mnoho různých projevů. Vedle nepozornosti a zvýšeně živého chování a neklidu, to mohou být: výkyvy nálad, sociální neobratnost, pohybové obtíže, labilita emocí, potíže v učení a výkyvy ve školních výkonech, impulzivní chování, někdy pomalé jindy zbrklé pracovní tempo ve škole apod. Tyto příznaky se nevyskytují u dětí obvykle najednou, mohou se projevit jen některé z nich.  Při výraznějších obtížích doporučujeme návštěvu dětského neurologa nebo psychiatra k ověření podezření na ADHD. Na základě vyšetření rodičům sdělíme, jak vhodně postupovat při výchově dítěte a jak mu pomoci s jeho potížemi. V případě potřeby doporučíme také škole Číst více…

Specifické poruchy učení na ZŠ

děti mladšího školního věku (I. stupeň ZŠ) děti staršího školního věku (II. stupeň ZŠ a nižší gymnázia) Nejdříve si, prosím, přečtěte důležité informace o poskytování poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení. Komplexní vyšetření zahrnuje psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a je zaměřeno na některé ze specifických vývojových poruch učení – nejčastěji na: dyslexii dysortografii dysgrafii dyskalkulii ale také může odhalit i jinou příčinu výukových obtíží, než je porucha učení Vždy je třeba s sebou přinést: dotazník pro školu – ke stažení zde individuální vzdělávací plán, pokud jej škola vypracovala zprávy z předchozích psychologických a/nebo speciálně pedagogických vyšetření, pokud vám byly vydány Číst více…