Podpůrná opatření prvního stupně

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dítěte, žáka, studenta (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností. Obtíže žáka mohou být vyvolané také aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Pokud žák dochází do školského zařízení, které se podílí na vzdělávání žáka (zejména v případě zájmového vzdělávání) a charakter jeho obtíží to vyžaduje, informuje škola tato zařízení o charakteru podpory žáka školou tak, Číst více…

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní

Od 1. září 2016 vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných upravuje Školský zákon a Vyhláška č. 27/2016, v platném znění. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (nebo speciálně pedagogického centra) poskytnou školy (příp. školská zařízení) žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 Školského zákona a žákům nadaným podpůrná opatření, jako jsou např. individuální vzdělávací plán, úpravy organizace a metod výuky (např. více času na vypracování písemných prací, doplňovací cvičení místo diktátu nebo obohacení učiva u nadaných žáků), úpravy hodnocení (např. zohledňování tzv. specifických chyb) apod., úprava podmínek konání maturitní zkoušky, závěrečné učňovské zkoušky nebo přijímacího řízení na střední a vyšší odborné škole.Podporu v prvním stupni podpůrných opatření, Číst více…

Proč volbu střední školy nebo víceletého gymnázia konzultovat s psychologem?

  Možná vás, rodiče, které čeká rozhodování o volbě střední školy, případně víceletého gymnázia, napadlo, zda se o tom neporadit s psychologem. Na druhé straně si jistě mnozí z vás říkají: proč vlastně? Díky možnosti podat více přihlášek mají všechny děti více šancí a většina z nich se na některou z vybraných škol dostane. Jenže pak se může objevit nečekaný problém – studium se nedaří tak, jak si všichni představovali, dítě škola nebaví apod. Dochází k tomu často proto, že ne vždy jsou rodiče, i když dítě znají nejlépe, a stejně tak učitelé na základních školách, kteří se určitě snaží dobře poradit, schopni dostatečně objektivně posoudit, jaký typ školy je pro Číst více…

Co s nedobrým prospěchem a sliby, že se to určitě zlepší?

Také vaše děti po ne úplně povedeném pololetním vysvědčení říkaly: “nebojte se, vždyť se nic strašného neděje, já si to do konce roku opravím”?  Zvlášť pokud s takovými sliby nemáte špatné zkušenosti, není důvod nevěřit. Zní to rozumně – vždyť v pololetí se opravdu nepropadá a pět měsíců do konce školního roku by na zlepšení mělo stačit. Jenže čas utíká. I když vysvědčení je stále docela daleko, pokud lepší výsledky nejsou vidět zhruba od přelomu března a dubna, může to signalizovat, že to s jejich opravou nebude tak jednoduché. Obvykle ne proto, že by dítě slibovalo něco, co udělat nechce. Spíš neví, jak. Přitom nejde jen Číst více…

Psychoterapie a jak poznáme, jestli ji potřebujeme?

Stane se, že se věci nedaří tak, jak bychom si přáli: nejsladší batole pod sluncem má nezvladatelné záchvaty vzteku předškolák, šikovný snad skoro na všechno, se stále v noci počůrává premiantka třídy ukradne na návštěvě peníze to roztomilé dítě, se kterým jsme byli nejlepší kamarádi, se snad přes noc promění v nepřátelského cizince Dá se poznat, jestli je to ještě normální nebo jestli už je potřeba jít k psychologovi? Odpověď vlastně není tak složitá, protože podobně se v životě rozhodujeme často. Když máte teplotu, jak poznáte, kdy si máte uvařit čaj s citrónem a kdy už je potřeba jít k lékaři? Pod kapotou něco divně klepe; má Číst více…

Poruchy pozornosti

Oslabení typu ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), případně ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity, často s pomalým tempem) má mnoho různých projevů. Vedle nepozornosti a zvýšeně živého chování a neklidu, to mohou být: výkyvy nálad, sociální neobratnost, pohybové obtíže, labilita emocí, potíže v učení a výkyvy ve školních výkonech, impulzivní chování, někdy pomalé jindy zbrklé pracovní tempo ve škole apod. Tyto příznaky se nevyskytují u dětí obvykle najednou, mohou se projevit jen některé z nich.  Při výraznějších obtížích doporučujeme návštěvu dětského neurologa nebo psychiatra k ověření podezření na ADHD. Na základě vyšetření rodičům sdělíme, jak vhodně postupovat při výchově dítěte a jak mu pomoci s jeho potížemi. V případě potřeby doporučíme také škole Číst více…

Specifické poruchy učení na ZŠ

děti mladšího školního věku (I. stupeň ZŠ) děti staršího školního věku (II. stupeň ZŠ a nižší gymnázia) Nejdříve si, prosím, přečtěte důležité informace o poskytování poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení. Komplexní vyšetření zahrnuje psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a je zaměřeno na některé ze specifických vývojových poruch učení – nejčastěji na: dyslexii dysortografii dysgrafii dyskalkulii ale také může odhalit i jinou příčinu výukových obtíží, než je porucha učení Vždy je třeba s sebou přinést: dotazník pro školu – ke stažení zde individuální vzdělávací plán, pokud jej škola vypracovala zprávy z předchozích psychologických a/nebo speciálně pedagogických vyšetření, pokud vám byly vydány Číst více…