Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní

Od 1. září 2016 vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných upravuje Školský zákon a Vyhláška č. 27/2016, v platném znění. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (nebo speciálně pedagogického centra) poskytnou školy (příp. školská zařízení) žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 Školského zákona a žákům nadaným podpůrná opatření, jako jsou např. individuální vzdělávací plán, úpravy organizace a metod výuky (např. více času na vypracování písemných prací, doplňovací cvičení místo diktátu nebo obohacení učiva u nadaných žáků), úpravy hodnocení (např. zohledňování tzv. specifických chyb) apod., úprava podmínek konání maturitní zkoušky, závěrečné učňovské zkoušky nebo přijímacího řízení na střední a vyšší odborné škole.Podporu v prvním stupni podpůrných opatření, Číst více…

Proč volbu střední školy nebo víceletého gymnázia konzultovat s psychologem?

  Možná vás, rodiče, které čeká rozhodování o volbě střední školy, případně víceletého gymnázia, napadlo, zda se o tom neporadit s psychologem. Na druhé straně si jistě mnozí z vás říkají: proč vlastně? Díky možnosti podat více přihlášek mají všechny děti více šancí a většina z nich se na některou z vybraných škol dostane. Jenže pak se může objevit nečekaný problém – studium se nedaří tak, jak si všichni představovali, dítě škola nebaví apod. Dochází k tomu často proto, že ne vždy jsou rodiče, i když dítě znají nejlépe, a stejně tak učitelé na základních školách, kteří se určitě snaží dobře poradit, schopni dostatečně objektivně posoudit, jaký typ školy je pro Číst více…

Co s nedobrým prospěchem a sliby, že se to určitě zlepší?

Také vaše děti po ne úplně povedeném pololetním vysvědčení říkaly: “nebojte se, vždyť se nic strašného neděje, já si to do konce roku opravím”?  Zvlášť pokud s takovými sliby nemáte špatné zkušenosti, není důvod nevěřit. Zní to rozumně – vždyť v pololetí se opravdu nepropadá a pět měsíců do konce školního roku by na zlepšení mělo stačit. Jenže čas utíká. I když vysvědčení je stále docela daleko, pokud lepší výsledky nejsou vidět zhruba od přelomu března a dubna, může to signalizovat, že to s jejich opravou nebude tak jednoduché. Obvykle ne proto, že by dítě slibovalo něco, co udělat nechce. Spíš neví, jak. Přitom nejde jen Číst více…

Psychoterapie a jak poznáme, jestli ji potřebujeme?

Stane se, že se věci nedaří tak, jak bychom si přáli: nejsladší batole pod sluncem má nezvladatelné záchvaty vzteku předškolák, šikovný snad skoro na všechno, se stále v noci počůrává premiantka třídy ukradne na návštěvě peníze to roztomilé dítě, se kterým jsme byli nejlepší kamarádi, se snad přes noc promění v nepřátelského cizince Dá se poznat, jestli je to ještě normální nebo jestli už je potřeba jít k psychologovi? Odpověď vlastně není tak složitá, protože podobně se v životě rozhodujeme často. Když máte teplotu, jak poznáte, kdy si máte uvařit čaj s citrónem a kdy už je potřeba jít k lékaři? Pod kapotou něco divně klepe; má Číst více…

Poruchy pozornosti

Oslabení typu ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), případně ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity, často s pomalým tempem) má mnoho různých projevů. Vedle nepozornosti a zvýšeně živého chování a neklidu, to mohou být: výkyvy nálad, sociální neobratnost, pohybové obtíže, labilita emocí, potíže v učení a výkyvy ve školních výkonech, impulzivní chování, někdy pomalé jindy zbrklé pracovní tempo ve škole apod. Tyto příznaky se nevyskytují u dětí obvykle najednou, mohou se projevit jen některé z nich.  Při výraznějších obtížích doporučujeme návštěvu dětského neurologa nebo psychiatra k ověření podezření na ADHD. Na základě vyšetření rodičům sdělíme, jak vhodně postupovat při výchově dítěte a jak mu pomoci s jeho potížemi. V případě potřeby doporučíme také škole Číst více…

Specifické poruchy učení na ZŠ

děti mladšího školního věku (I. stupeň ZŠ) děti staršího školního věku (II. stupeň ZŠ a nižší gymnázia) Nejdříve si, prosím, přečtěte důležité informace o poskytování poradenských služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení. Komplexní vyšetření zahrnuje psychologické a speciálně pedagogické vyšetření a je zaměřeno na některé ze specifických vývojových poruch učení – nejčastěji na: dyslexii dysortografii dysgrafii dyskalkulii ale také může odhalit i jinou příčinu výukových obtíží, než je porucha učení Vždy je třeba s sebou přinést: dotazník pro školu – ke stažení zde individuální vzdělávací plán, pokud jej škola vypracovala zprávy z předchozích psychologických a/nebo speciálně pedagogických vyšetření, pokud vám byly vydány Číst více…